8 mei 2013
admin

Seminar op woensdag 12 juni 2013 in het AZ AFAS Stadion te Alkmaar met medewerking van Bluewater Energy Services, IHC Tidal Energy, Teamwork Technology, Tidal Testing Centre i.c.m. Energy Valley, TNO, Tocardo en Energy Board.

Er is een toenemende interesse voor getijden- en golfenergie. Deze vormen van energieopwekking zijn een welkome toevoeging op het beleid van verduurzaming van de energievoorzieningen door inzet van offshore energy renewables sources.
Zijn getijden- en golfenergie – volgend op of naast offshore wind – een (nieuwe) uitdaging voor de Nederlandse maritieme, mariene en offshore bedrijven? Is de markt succesvol te ontsluiten? Welke kansen liggen er voor de Nederlandse maritieme industrie en toeleveranciers.

Op initiatief van haar commissie Offshore Renewables Installations houdt IRO – de branchevereniging van toeleveringsbedrijven in de upstream olie & gas industrie -, in samenwerking met Ontwikkelingsbedrijf NHN een seminar over Tidal & Wave Energy. Presentaties worden gegeven door Bluewater Energy Services, IHC Tidal Energy, Teamwork Technology, Tidal Testing Centre, TNO en Tocardo.

Toegang is gratis bij vooraanmelding. Ingeval van no-show wordt € 25,- ex. BTW administratiekosten in rekeing gebracht, tenzij vóór 7 juni 2013 is afgemeld.

Aanvang 13:30 – 17:00 uur, vanaf 17:00 uur netwerkborrel.

Voorafgaande aan het seminar kan om 12:00 uur gratis deelgenomen worden aan een rondleiding in het AZ AFAS Stadion.

Optionele deelname aan het lunchbuffet voorafgaande aan het seminar van 12:45 – 13:15 uur bedraagt € 18,25. Dit bedrag wordt vooraf gefactureerd.

Aanmelden klik hier 

Voor nadere inlichtingen en informatie over mogelijkheden exposure kunt u contact opnemen met John Spee jspee@nhn.nl of 06-51357395.