9 oktober 2019
admin

Inauguratie Lector Gerard Schepers

door | okt 9, 2019 | Nieuws

Programma
15.30 uur: Ontvangst voor lectorinstallatie
16.00 uur: drs. H.J. Pijlman, voorzitter College van Bestuur
16.15 uur: Lectorfilm
16.20 uur: Rede lector dr. ir. J.G. Schepers
16.45 uur: Installatie
16.50 uur: drs. P. de Vries, dean Instituut voor Engineering
17:00 uur: Receptie

Voorafgaand aan de installatie organiseert het Lectoraat Windenergie vanaf 14:30 uur het symposium ‘Windenergie: techniek, onderwijs en de toekomst’.
Een symposium over alle technologische ontwikkelingen, de cruciale rol van het onderwijs en de toekomst van windenergie in alle mogelijke scenario’s.
Collega professor Carlos Simão Ferreira (TU Delft) en dr. Peter Eecen (TNO) bespreken verschillende ontwikkelingen in windenergie. Wat zijn de huidige technische ontwikkelingen, hoe wordt windenergie geïmplementeerd in de samenleving, welke ontwikkelingen zijn er op onderwijsgebied? En natuurlijk, wat is de rol van Gerard Schepers hierin? Een mooie toekomstschets op het gebied van windenergie met een ode aan Gerard van Carlos en Peter. Carlos zal spreken in het Engels en Peter in het Nederlands.
Dr. ir. J.G. Schepers
Dr. ir. J.G. Schepers (1959) is afgestudeerd aan de TU Delft bij de afdeling Luchtvaart en Ruimtevaart Techniek. Daarna werkte hij als onderzoeker en coördinator aan meerdere grote (internationale) projecten bij de afdeling Windenergie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (huidig TNO). In november 2012 is hij gepromoveerd aan de TU Delft op het gebied van ‘Engineering Models’ voor windenergie-aerodynamica. Sinds november 2018 is hij daarnaast lector Windenergie bij de Hanzehogeschool Groningen.

Lectoraat Windenergie
Het lectoraat Windenergie maakt deel uit van EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen. Alhoewel men mag aannemen dat de toekomstige duurzame energievoorziening zal gaan bestaan uit een mix van bronnen, behoort windenergie tot een van de meest veelbelovende opties. Dat heeft onder andere te maken met de relatief lage kosten en het grote potentieel van deze energiebron. Belangrijke randvoorwaarden voor de succesvolle ontwikkeling van windenergie zijn een nog verdere verlaging van de kosten/kWh en het verhogen van sociale acceptatie. Het lectoraat richt zich in de eerste plaats op de technologische oplossingen, dit alleen al biedt een legio aan mogelijkheden. Een ander uitgangspunt van het lectoraat is de intensieve samenwerking met het onderwijsveld (zowel binnen als buiten Hanzehogeschool Groningen). Daartoe wordt zowel reeds aanwezige kennis, als nieuw verworven kennis uit onderzoeksprojecten rechtstreeks ingebracht in colleges en studentprojecten van onder andere de European Master in Renewable Energy en de minor Windenergie. Op deze manier wordt een significante bijdrage geleverd aan de ‘Human Capital Agenda’.

Het Lectoraat Windenergie is onderdeel van het Centre of Expertise Energy en is verbonden aan het Instituut voor Engineering.

EnTranCe | Centre of Expertise Energy
De overgang naar een schone, duurzame energievoorziening, is een van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. EnTranCe, Centre of Expertise Energy van de Hanzehogeschool Groningen stelt zich ten doel die transitie te versnellen door onderwijs, onderzoek en ondernemerschap op het gebied van energie te verbinden en samen met bedrijven, organisaties, overheden en burgers bij te dragen aan de innovatie van het energiesysteem. EnTranCe initieert en doet onderzoek naar het versnellen van de energietransitie en de totstandkoming van de duurzame samenleving. Als speerpunt van de Hanzehogeschool Groningen doen we onderzoek gerelateerd aan de (diverse) aanwezige expertises om innovaties en veranderingen op het vlak van energie en duurzaamheid mogelijk te maken, te versnellen en de acceptatie daarvan te vergroten en te begeleiden.

Locatie
Energy Barn
Zernikelaan 17
9747 AA Groningen

U kunt parkeren bij de Energy Barn of op de parkeerplaats bij Zernikepark 10.