22 mei 2019
admin

Innovatielab 19 juni, Nijlicht Eemshaven

door | mei 22, 2019 | Nieuws

Innovatielab

Datum:  19 juni 2019

Locatie: Nijlicht Eemshaven

Wanneer de windmolens niet meer draaien …

Wat moet er gebeuren met offshore windparken die aan het einde van hun levenscyclus zitten? Deze vraag komt aan bod in ‘Innovatielab’. En, welke kansen en uitdagingen brengt dit met zich mee voor de offshore windsector in Noord-Nederland?

De meeste windturbines zijn ontworpen en gecertificeerd voor een levensduur van 20-25 jaar. Na deze periode worden ze doorgaans ontmanteld of wordt in uitzonderlijke gevallen de levensduur verlengd.

Op het vasteland is inmiddels ruime ervaring opgedaan met de ontmanteling of ‘re-powering’ van windparken. Deze  ervaring is er nauwelijks voor offshore windparken. Tot nu toe is er alleen ervaring opgebouwd met de ontmanteling van de near-shore turbines Windfloat 1 (PT), Hooksiel (DE), 4 turbines van het Lelywindpark en  de windparken Ytrre Stengrund (SE) en Vindeby (DK).

De ontmanteling van de parken is één ding, maar wat doen we met het materiaal van deze offshore windturbines? Om welke hoeveelheden gaat het en wat voor soort materialen? Hoe kunnen we die technisch verwerken of nog beter, recyclen? Welke kansen en uitdagingen brengt dit met zich mee voor partijen in de gehele waardeketen van de offshore windindustrie? Hier gaan we het tijdens ‘Innovatielab’ op 19 juni a.s. over hebben.

Programma:

15:30 uur Inloop

15:45 uur Welkom en inleiding

16:00 uur Presentaties:

  • Presentatie DecomTools project: Hoe kunt u als ondernemer op duurzame en economisch verantwoorde wijze gebruik maken van de kansen die het buiten gebruik stellen van offshore windparken biedt? Welke innovatieve methoden en concepten op bijvoorbeeld het gebied van logistiek, veiligheid, scheepsontwerp en up-/recycling kunnen daarvoor worden ontwikkeld? Een concreet voorbeeld is het door Virol ontwikkelde concept van chemische recycling van rotorbladen zoals dat in het project wordt gedemonstreerd. Nina Kallio van Virol en Martijn de Vries van New Energy Coalition nemen u mee in de ‘ins en outs’ van het project.
  • Go Green Logistics and their recycling concept for blades: Bij Go Green zitten we dicht bij partners in de traditionele afvalverwerking. Daar zien we hoeveel er nog te winnen is. De afgelopen tijd zijn we benaderd met vragen over verwerking wieken van windturbines. Daarnaast zijn we in contact gekomen met partijen die technologieën hebben ontwikkeld die bij kunnen dragen aan een oplossing voor deze problemen. Daarmee is een netwerk ontstaan van ondernemers, producenten en ontwikkelaars van waaruit nieuwe technologie succesvol naar de markt gebracht moet kunnen gaan worden. De technologie betreft controlled circular processing (CCP). Jan Pat zal in zijn presentatie ingaan op zowel de techniek als de commerciële kant van dit proces.
  • Peterson: Decommissioning market and challenges 

17:15 uur Afsluiting bijeenkomst en netwerkborrel

 

Aanmelden via link AANMELDEN Het maximaal aantal deelnemers is 75. Aanmelding is pas definitief na bevestiging. Max. twee personen per bedrijf.