15 april 2013
admin

In de Nederlandse Eemshaven ontwikkelt en exploiteert Orange Blue Terminals BV, lid van het NNOW cluster, de veelzijdige en trimodaal ontsloten Orange Blue Terminal Eemshaven. Aan de Julianahaven is een multi-purpose terminal ontstaan met ca. 216.000 m2 logistiek oppervlak en 630 meter aan kaden. De diensten voor de energie-industrie zullen een speerpunt vormen: De toekomstige 21 offshore-windparken in de Noordzee kunnen vanuit de Eemshaven snel en soepel bevoorraad worden. Op vrijdag 14 juni a.s. vindt de officiële opening van de terminal plaats in de Eemshaven en graag wil Orange Blue Terminals alle collega NNOW leden uitnodigen om deze happening bij te wonen. De officiële uitnodiging volgt maar reserveer alvast deze datum in uw agenda.