8 september 2017
admin

Er gaat niets boven de Groningse waddenwind. Dat is de conclusie van het rapport dat in onze opdracht is opgesteld en is aangeboden aan de minister van Economische Zaken.

Het college van Gedeputeerde Staten van Groningen roept de Minister van Economische Zaken op om veel meer windparken boven de Wadden mogelijk te maken. Het draagt bij aan een toekomst zonder aardgas, een CO₂-arme energievoorziening en het  levert honderden banen op.

 

Grootste windpark ter wereld
Uit het rapport van onderzoeksbureau BLIX blijkt dat er voor minimaal 10 gigawatt aan windenergie boven de Waddeneilanden kan worden opgesteld. Dit is ruim 15 keer de hoeveelheid van het Gemini windpark, dat één van de grootste offshore windparken ter wereld is. Hiermee zal Groningen een enorme bijdrage leveren aan de vergroening van de Nederlandse energieproductie. Daarnaast zal wind op zee, in combinatie met de bestaande Groningse energie-infrastructuur en de ontwikkelingen rondom waterstof, de energietransitie in Nederland een geweldige impuls geven. Het realiseren van meer windenergie boven de Wadden maakt onderdeel uit van het
Gronings bod
dat de gemeente Groningen en de provincie Groningen op 8 maart jl. hebben gegeven als reactie op de Energieagenda van het Rijk. Dit aanbod draagt aanzienlijk bij aan het verminderen van de nationale CO₂-uitstoot en aan het behalen van de ambitieuze energiedoelstellingen.

 

Economische kansen
Naast kansen voor het klimaat biedt wind boven de Wadden ook grote kansen op economisch terrein, mede door het ontstaan van de werkgelegenheid door de bouw en het onderhoud van de windparken. Daarnaast spreekt het bedrijven aan om zich in de nabije omgeving te vestigen. We zien dat bedrijven staan te trappelen om deze groene stroom af te nemen. Voor Google was de aanwezigheid van lokaal geproduceerde duurzame energie een belangrijke vestigingsfactor. Ook de aanwezigheid van de juiste infrastructuur zorgt ervoor dat steeds meer bedrijven zich in Noord-Nederland willen vestigen. Deze boodschap wordt ondersteund door onze Noordelijke partners Drenthe en Fryslân.

 

Steun van het Rijk
Uiteindelijk bepaalt het Rijk waar de windparken op zee komen. Gelet op de enorme mogelijkheden die wind boven de Wadden biedt roept de provincie het Rijk op om windenergie boven de Wadden mogelijk te maken.

 

Hoe verder?

Wij gaan graag met u in gesprek over dit onderwerp. Door samen op te trekken zetten wij in de komende jaren flinke stappen naar een CO-arme energievoorziening voor Nederland en bouwen wij aan nieuw maatschappelijk en economisch perspectief voor Groningen!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Emiel Adema: e.adema@provinciegroningen.nl / 050-3164845

Sophie Jongeneel: l.s.jongeneel@provinciegroningen.nl / 050-3164547legenda