De Stichting NNOW, gevestigd te Groningen en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67912826 (hierna : “NNOW”) heeft overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) een privacy beleid opgesteld.

Stichting NNOW respecteert de privacy van de bezoekers aan haar website.
Vanwege volledige transparantie voor de bezoekers van onze website en onze leden, heeft NNOW een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens, het doel ervan en de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

 

Onze gegevens


Ons site adres is: https://nnow.nl en ons algemene e-mailadres is info@nnow.nl

Wij zijn gevestigd in Eemshaven in gebouw Nijlicht:

Schildweg 16
9979 XR Eemshaven

Ons KVK registratienummer is: 67912826

 

Welke gegevens verwerken wij allemaal?

– NNOW verwerkt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om betrokkenen toegang te geven tot de website en door NNOW georganiseerde bijeenkomsten, en voor de financiële en ledenadministratie van haar leden.
– Persoonsgegevens worden in overeenstemming met wet en regelgeving en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
– Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is. Het bewaren van persoonsgegevens kan nodig zijn om wettelijke verplichtingen te kunnen naleven.
– NNOW gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandelt deze vertrouwelijk. Zo worden persoonsgegevens van leden alleen verwerkt door personen die direct betrokken zijn bij de ledenadministratie.
– Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op onze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijke ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.

NNOW neemt als cluster namens zijn leden deel aan een Europees CRM systeem. Op deze website zijn de leden geografisch vindbaar inclusief hun bedrijfsprofiel. Het CRM systeem is vindbaar via http://www.inn2power.eu/mapping

Personen die informatie, wijziging of bezwaar hebben over de verwerking van hun persoonsgegevens kunnen contact opnemen met NNOW via administratie@nnow.nl

NNOW is verantwoordelijk voor het aanleggen van een register van alle verwerkingen waarvan de stichting de verwerkingsverantwoordelijke is. Het register bevat een beschrijving van wat er tijdens een verwerking plaatsvindt, en welke gegevens daarvoor worden gebruikt.

 

Gegeven doel/t.b.v.

Achternaam ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Voornaam ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Voorletters ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Tussenvoegsel ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Adres, postcode, plaats, land ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Telefoon, mobiel ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
E-mail ledenadministratie, facturering, communicatie, CRM
Bankrekening Facturering,
IBAN-nr Facturering
Mutatiedatum Ledenadministratie
Afmeldingdatum Ledenadministratie tot einde kalenderjaar, daarna verwijderd uit ledenbestand en opgeslagen in offline archief.
Reden afmelding / mutatie Ledenadministratie tot einde kalenderjaar, daarna verwijderd uit ledenbestand en opgeslagen in offline archief.
Activiteiten bedrijf Ledenadministratie, CRM

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

NNOW gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. NNOW gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Facebook (Like & Share) / Twitter (Follow & Share) / LinkedIN (Follow & Share) / Matomo analytics (anonieme bezoekersdata) / Youtube (embedded video’s) / Google Maps (embedded kaartje)

 

Met wie we je gegevens delen

Voor het beheer van deze website heeft de webbouwer toegang tot de op deze website opgeslagen gegevens. We hebben met de webbouwer een verwerkersovereenkomst afgesloten voor een verantwoordelijke omgang met deze gegevens.

 

Hoelang we je gegevens bewaren

Wanneer je je hebt aangemeld voor lidmaatschap of voor deelname aan de Leergang bewaren we je gegevens tot wederopzegging.

 

Welke rechten je hebt over je gegevens

Je kan verzoeken dat we alle persoonlijke gegevens die we van je hebben wissen. Dit bevat geen gegevens die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligings doeleinden.