In de productie van duurzame energie gaat offshore wind een steeds grotere rol van betekenis spelen. Een goede ontwikkeling voor Noord-Nederland. En het startpunt voor NNOW: Northern Netherlands Offshore Wind.

In 2030 moet in Nederland een reductie van  49% van de CO2 uitstoot t.ov. 1990 gerealiseerd zijn. Er zijn zelfs plannen die nog verder willen gaan. Offshore wind staat daarmee aan de vooravond van een stormachtige doorontwikkeling en schaalvergroting. Dat biedt nog meer kansen voor de bedrijven die in ons land actief zijn met offshore wind. Bedrijven die vaak uitblinken in funderingen, installatiewerk, logistiek en onderhoud. Een belangrijk deel daarvan is gevestigd in Noord-Nederland en de kop van Noord-Holland. In combinatie met de logistieke mogelijkheden in de Eemshaven en de havens van Den Helder en Harlingen is een betere uitgangspositie nauwelijks denkbaar.

​De NOM, Energy Valley en NHN, hebben in 2010 het initiatief genomen voor het opzetten van Northern Netherlands Offshore Wind, kortweg NNOW. Stichting NNOW is een cluster van bedrijven die we willen ondersteunen bij de sterke (internationale) positionering in de wereld van offshore wind.

Windpark op Zee
Windpark op zee

NNOW geeft een stevige aanzet

Het netwerk stelt zich open voor alle bedrijven die in de regio actief zijn in offshore wind of dat willen worden.

Naast netwerken en kennisuitwisseling en het gezamenlijk uitvoeren van promotie- en acquisitieactiviteiten, is er binnen het cluster ruime aandacht voor R&D en business development en het opleiden van voldoende gekwalificeerd personeel.

NNOW gaat partnerschappen aan met andere partijen om de ontwikkeling te versnellen. Momenteel zijn circa 90 bedrijven bij NNOW betrokken.

Interesse? Neem contact op met: Stichting NNOW!

Supply Chain Offshore Wind

Een van onze bezigheden is het voorzien van de gehele Supply Chain Offshore Wind vanuit ons eigen netwerk. Nieuwsgierig of jouw bedrijf hier ook op kan aansluiten? Bekijk onze Supply Chain!

Naar de supply chain

Onze leden

Inmiddels hebben al meer dan 80 bedrijven zich aangesloten en profiteren ze van elkaars kennis en netwerk in de Offshore Wind. Bekijk al onze leden en word ook lid!

Naar onze leden

Leergang Offshore Wind

Samen met verschillende kennisinstellingen en bedrijven in Noord Nederland ontwikkelde NNOW de Leergang Offshore Wind. Iedereen kan zich laten bijscholen!

Naar het programma