Lid worden

NNOW is al vele jaren actief met het ondersteunen van de propositie van MKB-bedrijven in de offshore wind supply chain. Onze stichting biedt haar leden diverse interessante activiteiten gericht op meer zakelijk perspectief, kennisvergaring en uitbreiding van uw (offshore wind) netwerk.

Stichting NNOW telt momenteel ca. 85 leden. Naast MKB-bedrijven uit de offshore wind supply chain zijn ook overheden en intermediairs bij onze stichting aangesloten.

De lidmaatschapskosten bedragen € 350,- excl. btw per jaar (tarief 2022).

De doelstellingen NNOW-doelstellingen zijn in hoofdzaak:

  • Een netwerk bouwen van relevante bedrijven en kennispartners;
  • Promotie & acquisitie voor en door de aangesloten bedrijven met het oog op een (betere) positie in de offshore wind supply chain;
  • Business development en R&D accommoderen, inspelen op marktvraagstukken;
  • Aandacht voor voldoende en gekwalificeerd personeel in samenspraak met daartoe geëquipeerde (onderwijs) organisaties.

 

NNOW lid worden
Bent u gevestigd in de provincie Groningen, Friesland, Drenthe of Noord-Holland (werkgebied Noord-Holland Noord) en geïnteresseerd om lid te worden van NNOW dan verzoeken wij u een email te sturen naar Ilona van der Velde via email: administratie@nnow.nl met daarin een korte omschrijving van uw organisatie. U kunt ook het registratieformulier invullen.

Na ontvangst van uw email of het formulier zullen wij uw verzoek in behandeling nemen en ontvangt u zo snel mogelijk een reactie.

 

Facturering lidmaatschapsbijdrage

Procedure voor facturering en betaling lidmaatschap NNOW

  • Facturering van lidmaatschapsbijdragen zal jaarlijks in januari plaatsvinden en heeft betrekking op het boekjaar waarin de facturering plaatsvindt.
  • Facturering van de lidmaatschapsbijdrage omvat te allen tijde een volledige jaarbijdrage, ook bij aanvang van het lidmaatschap gedurende de loop van het jaar.

 

NNOW lidmaatschap beëindigen

Opzegging dient minimaal twee maanden voor het einde van het boekjaar schriftelijk te geschieden. Opzegging ontslaat de deelnemer niet van zijn betalingsverplichting van de jaarbijdrage tot en met het jaar waarin de opzegging, mits tijdig en schriftelijk gedaan, plaatsvindt.

U kunt uw opzegging kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: administratie@nnow.nl