6 februari 2013
admin

Het Holland Paviljoen, zoals dat in voorgaande jaren op de beurzen van de Europese Wind Energie Associatie (EWEA) stond, gaat een doorstart maken op de offshore windbeurs in Frankfurt (november 2013). Het Holland Paviljoen werd tot nu toe in belangrijke mate mogelijk gemaakt dankzij de steun, ook financieel, van de provincies Noord-Holland, Flevoland en de laatste edities ook Groningen.

Het paviljoen  – het werd ook wel ‘Noord-Holland’-paviljoen genoemd -,  was zowel op de algemene EWEA-beurs als de tweejaarlijkse Offshore beurs te vinden. Omdat de focus van de provincies Noord-Holland en Groningen is verschoven naar offshore windenergie, is deelname met een Holland Paviljoen aan EWEA 2013 in Wenen even overgeslagen.

Die tijd is gebruikt om te kijken naar een andere opzet van het Holland Paviljoen. Daarbij is het de bedoeling dat het paviljoen niet meer georganiseerd wordt vanuit de provincies, maar vanuit de sector zelf onder de vlag van NWEA, Energy Valley en NNOW, te beginnen in Frankfurt.

Frankfurt Op de EWEA offshore beurs in november in Frankfurt zal weer een Holland Paviljoen staan. Op korte termijn willen NWEA, Energy Valley en NNOW duidelijkheid kunnen geven over de wijze waarop bedrijven aan het paviljoen kunnen deelnemen, de voorwaarden en de tarieven. Een Holland Paviljoen heeft vooral een grote meerwaarde voor de Nederlandse windsector als er sprake is van een gezamenlijke uitstraling, goede netwerkmogelijkheden en – ook voor het MKB – een acceptabel tarief

Wie op de hoogte wil blijven of een vooraanmelding wil doen, kan dat alvast kenbaar maken door een mail te zenden aan: NWEA evenement@nwea.nl of NNOW engel@nom.nl (NNOW is aanspreekpunt voor bedrijven in Noord-Nederland en Noord-Holland (Noord).

Nieuw concept Met de gedachte dat het Holland Paviljoen meer vanuit de sector moet komen, groeide ook het besef dat het beter is als het Holland Paviljoen minder afhankelijk wordt van één of enkele grote sponsors. Het nieuwe concept behelst een grotere groep van kleinere sponsors. Dit kunnen provincies zijn, landsdelen of gemeenten.  Inzet kan wind op land of wind op zee zijn, of allebei.

Over de mogelijkheden voor volgende jaren, voeren de NWEA, Energy Valley, NNOW en de provincies gesprekken en bekijken ze welke mogelijke partijen de concrete uitvoering op zich kunnen nemen. Gestreefd wordt om het Holland Paviljoen in elk geval tweejaarlijks op de EWEA-offshore beurs geplaatst te krijgen. Ook wordt gekeken naar de mogelijkheid het Holland Paviljoen jaarlijks op een algemene windenergiebeurs te laten verrijzen. Zodra duidelijk is wat deze gesprekken opleveren, zal daar breed over gecommuniceerd worden naar de windsector.