17 mei 2013
admin

De Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL) heeft een internationale wedstrijd georganiseerd voor het ontwerpen van kleine windturbines. De wedstrijd is toegankelijk voor studenten van hogescholen en universiteiten en is bedoeld om een op de praktijk lijkende ervaring te bieden op het gebied van ontwerpen en testen.  Daarvoor zijn er condities geformuleerd waarvoor de turbinetjes moeten worden ontworpen (toepassing  en windsnelheidsklimaat) en omstandigheden gedefinieerd waartegen de turbines qua beveiliging en belastingen bestand moeten zijn. Op basis van deze uitgangspunten moeten de teams een ontwerp maken en een ontwerprapport. Dat rapport wordt kritisch beoordeeld door een commissie, die kijkt of aan alle eisen wordt voldaan en beslist of het ontwerp door kan naar de volgende fase voor productie en testen. Het testen gebeurt in de OJF windtunnel  (Open Jet Facility) van de Technische Universiteit Delft.

De wedstrijd wordt afgesloten met een technisch symposium bij de NHL, waarin de teams hun ontwerp presenteren, en een prijsuitreiking. Een jury beoordeelt de verrichtingen van de teams en kent prijzen toe voor bijvoorbeeld de beste prestaties, het meest innovatieve ontwerp en de beste energie-terugverdientijd.

Voor de jury en de review commissie zijn vooraanstaande personen uit de windenergiewereld gevonden die hun sporen hebben verdiend.

Op dit moment zijn er nog 3 teams in de race en wel van de University for Applied Science in Kiel, de Technische Universteit Delft en de NHL. Zij zijn druk aan het werk om hun turbines gereed te maken voor de windtunneltest op 27 juni en zullen met spanning uitzien naar de prijsuitreiking die ’s middags op de 28ste bij NHL zal plaats vinden na het technische symposium.

Wilt U meer informatie of uw naam verbinden aan een van de uit te reiken prijzen, neem dan contact op met Leo Machielse van van het lectroraat Windenergie van de NHL, L.A.H.Machielse@tech.nhl.nl. Vanzelfsprekend bent U ook welkom op het afsluitende symposium. U kunt zich opgeven bij de secretaresse van het lectoraat, Djoke Bijlsma, d.bijlsma@nhl.nl | www.nhl.nl