28 juni 2012
admin

Den Helder, 14 juni 2012

Meer dan 70 deelnemers van diverse bedrijven en instellingen waren aanwezig bij het KIM in Den Helder. Een mooie locatie om de laatste stand van zaken over de offshore windindustrie toe te lichten aan de maritieme sector. Bedrijvencluster NNOW heeft in samenwerking met Maritime Campus Netherlands en de Kamer van Koophandel de bijeenkomst georganiseerd met als doel: ondernemers inspireren om deze markt te betreden en het Maritieme Cluster in de regio te versterken.

De offshore windindustrie is een opkomende markt met veel kansen. Zo heeft het bedrijf Bluestream Offshore de laatste 4 jaar haar omzet in offshore wind zien stijgen van 0 tot 35% ten opzichte van de traditionele offshore. “Dat vereist enige inspanning en investering” aldus Bas Dorpmans, commercieel manager van Bluestream Offshore. “Ondernemers moeten hun huiswerk doen en de kennis en scope van het bedrijf verbreden. Het is een andere tak van sport en waar je andere mensen binnen je bedrijf voor nodig hebt”. Albert van der Hem van Energy Valley kan dit onderstrepen en roept de ondernemers op de Duitse taal te leren. Vanuit Energy Valley en zijn betrokkenheid bij de sector kan hij niet anders dan concluderen dat de komende jaren miljarden worden omgezet in deze industrie. Duitsland en Denemarken hebben het leeuwendeel van de turbineproductie naar zich toe getrokken. Nederland levert echter de meeste kennis aan en kan zich rekenen tot een grote speler in andere schakels in de keten zoals materiaal leverancier, logistieke dienstverlening, zoals heavy lifting, zeebodemonderzoek, funderingswerk, etc.

Een kwart van deze industrie leunt op Nederlandse bedrijven en de trend is groeiende. Den Helder moet het vooral hebben van de Operations en Maintenance van windmolens op zee, een tak van sport die nog verder ontwikkeld moet worden en waarbij het MKB een belangrijke rol kan krijgen. Wethouder Kees Visser licht toe dat de gemeente er veel aan doet om dit bijvoorbeeld ruimtelijk mogelijk te maken met een geschikte haven en het ondersteunen van het cluster om stappen te maken in deze markt.

Naast de gemeente hebben het Noord Nederlandse Offshore Wind (NNOW) cluster, Energy Board, MCN, en KvK de handen in elkaar geslagen om ondernemers te helpen met advies, netwerk, lobbykracht, onderzoek en onderwijs. Alle randvoorwaarden zijn er voor de industrie, het is nu aan de ondernemers om te innoveren door samen te werken.