15 april 2013
admin

In de aanloop naar de 2e tender ronde van het Topconsortium Kennis & Innovatie (TKI) Wind op Zee, heeft op 2 april jl. weer een matchmaking dag plaatsgevonden. Het NNOW projectteam heeft leden en betrokkenen actief geïnformeerd over de mogelijkheden van de regeling en begeleid bij afwegingen rondom innovatievraagstukken, consortiumvorming, pitchen, etc. In Driebergen waren vertegenwoordigd uit de Noordelijke regio/NNOW leden;  SIRI Marine, Mouldcam, Cape Holland, WP-offshore, Belzona, ADSE, EKOFish, etc. Enkele partijen hebben gepitched om belangstelling voor ‘hun innovatie’  te peilen.

De komende maanden bieden NNOW partners bedrijven waar mogelijk en gewenst support om hun ideeën om te zetten in projectvoorstellen. Voor meer informatie over de TKI Wind op Zee zie http://www.tki-windopzee.nl/.